Working: 8.00am - 5.00pm

Bu amaç doğrultusunda projenin ilk aşamasında, işgücü piyasasının ihtiyaçlarını belirlemeye ve hedef grubu tanımlamaya yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetler ile hem işgücü piyasasının ihtiyaçları hem de NEET (ne eğitimde ne istihdamda olan) gençlerin ihtiyaçları tanımlanacak ve projenin hedef kitlesini oluşturan 15-29 yaş arasındaki NEET gençlere yönelik bir katılımcı profili oluşturulacaktır. Temel amaç, oluşturulan katılımcı profillerine uygun olarak NEET (ne eğitimde ne istihdamda olan) gençlerin genel, sosyal ve mesleki niteliklerinin geliştirilmesi ve işgücü piyasasına daha etkin bir şekilde dahil olmalarının sağlanmasıdır. NEET gençlerin istihdamını destekleme sürecinde özellikle dijital mesleki yeterliliklerin geliştirilmesine önem verilecektir. NEET gençlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini mentorluk faaliyetleri ile desteklemek projenin bir diğer amacını oluşturmaktadır

NEET gençlerin istihdamını destekleme sürecinde özellikle dijital mesleki yeterliliklerin geliştirilmesine önem verilecektir. NEET gençlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini mentorluk faaliyetleri ile desteklemek projenin bir diğer amacını oluşturmaktadır

Projenin Amacı

Projenin amacı NEET (ne eğitimde ne istihdamda olan) gençlerin genel, sosyal ve mesleki beceri ve yetkinliklerini geliştirerek mevcut işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun olarak istihdamını arttırmaktır

Projenin Hedef Kitlesi

15-29 yaş arasında eğitimde ve istihdamda yer almayan gençler

Proje süresince açık öğretim de dahil, herhangi bir eğitim kurumunda öğrenci olarak kayıtlarının olmaması